Dokąd zmierzamy?| Galeria Evangelik, Ziębice, 20.05 — 20.06.2023

Dokąd zmierzamy?

W Noc Muzeów 20 maja 2023 w Galerii Evangelik w Ziębicach zostanie otwarta wystawa Dokąd zmierzamy? prezentująca prace Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Dokąd zmierzamy

Wystawa zakończy projekt pt. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, realizowany w pierwszej połowie 2023 roku w trzech instytucjach kultury działających na terenie Dolnego Śląska i okolic.

Stawiane w projekcie pytania są bezpośrednim nawiązaniem do tytułu obrazu postimpresjonistycznego malarza Paula Gauguina. Prowokują namysł nad kondycją współczesnego człowieka, jego uwarunkowaniami i doświadczeniem, a także potrzebami, aspiracjami i przyszłością.

Wystawa w Galerii Evangelik koncentruje się na ostatnim ze wspomnianych pytań, podejmując zagadnienie przyszłości człowieka i jego losu. Okazuje się, że na pytanie Dokąd zmierzamy? nie ma jednej dobrej i kompletnej odpowiedzi. Stąd też duże zróżnicowanie formy, jak i treści prac składających się na wystawę. Niektórzy artyści poruszają się w sferze emocji bądź odwołują się do form abstrakcyjnych. Inni analizują kondycję ludzką, przedstawiają ludzkie ułomności lub potencjał. Każdy odsłania swój fragment wielkiej mozaiki stanów, sytuacji, odczuć, formujących nas i składających się na to, dokąd zmierzamy.

Poprzednie prezentacje – na Dworcu Kulturalnym Wieluń Dąbrowa oraz w Galerii na piętrze w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury – stawiały sobie za cel zbadać aktualny stan ludzkości, tożsamość człowieka, jego korzenie i pochodzenie.

Pomysłodawcami i kuratorami projektu są dydaktycy Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Jarosław Grulkowski, Marcelina Groń, Marta Szymczakowska i Krzysztof Andrzej Wałaszek. Do uczestnictwa w projekcie zaprosili artystów z Wydziału Malarstwa wrocławskiej ASP.

Więcej:

https://www.asp.wroc.pl/pl/wydarzenia/dokad-zmierzamy
http://www.zck.ziebice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=23&sub=20&dzialy=23&akcja=artykul&artykul=1469