𝗣𝗮𝗻𝗴𝗲𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮 | Galeria Evangelik, Ziębice, 14.05-06.06.2022

Pangea Proxima (dawniej Pangea Ultima, także Neopangea) – to hipotetyczny superkontynent, który może utworzyć się na Ziemi za ok. 250 mln lat na skutek ciągłego ruchu płyt tektonicznych i kolizji obu Ameryk z Afryką i Eurazją, po zamknięciu się Oceanu Atlantyckiego. Teoria tektoniki sugeruje, że powstawanie i rozpadanie się superkontynentów jest cykliczne i wynika z geologicznych procesów płaszcza Ziemi.

𝗞𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘇𝘆 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆 – 𝗠𝗮𝗿𝗲𝗸 𝗥𝘂𝘀𝘇𝗸𝗶𝗲𝘄𝗶𝗰𝘇 oraz 𝗔𝗻𝗱𝗿𝘇𝗲𝗷 𝗥𝗮𝗳𝗮ł𝗼𝘄𝗶𝗰𝘇, przyjmując tę hipotezę, jako jej myśl przewodnią, rodzaj pojemnej metafory otwierającej i porządkującej przestrzeń dla artystycznych poszukiwań i realizacji, zachęcili autorów do sięgnięcia po narracje i refleksje budowane wokół wynikających z tytułowego tematu zagadnień.

Mogą one oscylować wokół idei spotkania, czy też oddziaływań na siebie sztuk wizualnych, jak również szeroko rozumianego dialogu, w nawiązaniu do relacji kontynentów – ciał fizycznych, obiektów, miejsc. Wydaje się, że w tym przypadku, myśląc o kontynentach zwłaszcza w aspekcie miejsca, możemy odnaleźć obfitość inspiracji dla intrygujących koncepcji, rozwiązań przestrzennych, strukturalnych, czy kolorystycznych.

Należałoby tu również zwrócić uwagę na istniejący w temacie wystawy wątek historyczny, być może pojmowany jako nieustanny ruch i wynikający z niego stan permanentnej, nieuniknionej zmiany, lub też jako efekt wszelkich działań i wpływów, zarówno ludzkich jak i niezależnych od ludzkości. W odniesieniu do powyższych kwestii, istotnym staje się więc geopolityczny podział świata oraz inna niż geopolityczna perspektywa jego granic.

𝗣𝗮𝗻𝗴𝗲𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮 jako szeroko rozumiana przenośnia jest zatem zachętą do opowieści o człowieku. To on jest tu rzeczywistym punktem odniesienia, pretekstem i katalizatorem działań. Może być konfrontowany z fizyką i metafizyką. Sytuowany jako element centralny i najważniejszy lub pokornie uznający swe niedoskonałości i pozostający w pobliżu lecz poza główną siłą sprawczą.

𝗨𝗰𝘇𝗲𝘀𝘁𝗻𝗶𝗰𝘆 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮𝘄𝘆
Maciej Albrzykowski, Karol Babicz, Marta Borgosz, Anna Bujak, Hubert Bujak, Maria Bitka, Adam Chmielowiec, Paweł Czekański, Mateusz Dworski, Matej Frank, Karolina Freino, Roland Grabkowski, Waldemar Graczyk, Magdalena Grzybowska, Joanna Jamrozińska, Anastazja Jarodzka, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Radosław Keler, Mariusz Kosiba, Andrzej Kosowski, Bogna Kozera-Radomska, Marek Kulig, Paweł Lewandowski-Palle, Christos Mandzios, Michał Marek, Marcin Michalak, Daria Milecka, Grzegorz Niemyjski, Joanna Pałys, Alicja Pruchniewicz, Bartosz Radziszewski, Andrzej Rafałowicz, Marek Ruszkiewicz, Patrycja Sap, Piotr Saul, Marek Sienkiewicz, Michał Staszczak, Karolina Szymanowska, Marta Szymczakowska, Tomasz Tomaszewski, Piotr Tyszkowski, Michał Wasiak, Krzysztof Wałaszek, Aleksander Marek Zyśko.

K𝗼𝗼𝗿𝗱𝘆𝗻𝗮𝗰𝗷𝗮
Krzysztof Wałaszek

Projekt plakatu
Piotr Olejar

więcej: https://www.asp.wroc.pl/pl/wydarzenia-0