Ślady człowieka, ślady po człowieku | Galeria Sztuka na Miejscu, Wrocław, 14–29.05.2022

Wystawa Artystów-Dydaktyków Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Miejsce: Galeria Sztuka na Miejscu, ul. Łaciarska 4, Wrocław
Kuratorka: Agnieszka Kłos
Czas trwania wystawy: 14–29.05.2022
Wernisaż: 17.05.2022, godz. 18.00
Noc Muzeów: 14.05.2022, godz. 12.00–22.00

Wystawa dotyka najbardziej intymnych tropów związanych z człowiekiem: jego granic związanych z biologią, jak proces dorastania, rozkwitania, dojrzewania, wzrostu, procesu zapłodnienia, ciąży. Zmianom tym zawsze towarzyszy biologia w swojej formie płynów, chorób, blizn, zdjęć RTG, USG.

Z drugiej strony zmianom tym towarzyszy odzież, która podlega zniszczeniu, przedmioty, zabawki, meble, które zostawiamy w przeszłości.

Czy wszystkie ślady człowieka są śladami po nim?

Od pierwszych znaków w jaskiniach, poprzez świadome umieranie.

Znaczenie, znakowanie przestrzeni, żeby zaistnieć, pamiętać, nie zniknąć.

Sztuka jako ślady człowieka i ślady po nim: droga rozwoju dla innych.

I wreszcie ślady człowieka na ziemi w skali geologicznej, archeologicznej: pył, kości, czaszki, zęby, miejsca masowych grobów.

Osady, miasta ukryte pod ziemią. Wraz z bronią, naczyniami, śladami religii.

Pierwsze pismo. Pierwsze zdjęcie. Pierwszy odcisk człowieka w kosmosie.

Aż do antropocenu, czyli ostatniej epoki człowieka na ziemi. Ślady głębokich zranień w ziemi: z powodu kopalni, prac inżynieryjnych, odkrywek, degradujących lasy i samą Ziemię.

Ślady zniszczeń – po wojnach – ślady konserwacji wybranych przedmiotów – ślady jako dotyk, pobicie, ugryzienia, ślady uduszeń, gnicia, rozkładania się ciała. Blizny, tatuaże. Ślady kryminalne.

Śmietnik. Plastik.

Ślady czyjeś.

Ślady po kimś, ślady po czymś.