Pałac sztuki. Młode malarstwo polskie | Muzeum Narodowe w Gdańsku, 31.03-16.06.2019

młode malarstwo polskie

Pałac sztuki. Młode malarstwo polskie – zaproszenie na wystawę.

Mam zaszczyt zaprosić na wystawę „Pałac sztuki. Młode malarstwo polskie” prezentującą obrazy zakupione do kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, w której znajdują się dwa moje obrazy z cyklu inspirowanego modernistyczną architekturą Indii.

„Pałac sztuki. Młode malarstwo polskie”
Wernisaż: 30 marca 2019 r., godz. 18.00
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Sztuki Nowoczesnej

„W 2015 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku podpisało umowę z Basilem Alkazzim, wybitnym artystą, humanistą i mecenasem sztuki o zbudowaniu w Oddziale Sztuki Nowoczesnej kolekcji malarstwa młodych polskich artystek i artystów, którzy debiutowali w XXI wieku i sfinansowaniu jej z Funduszu Zakupowego Basila Alkazziego & Halimy Nalecz,

Zakupiono 153 prace malarskie 109 twórców.

Do współpracy zostali zaproszeni wybitni młodzi artyści, którzy ukończyli uczelnie plastyczne już w nowym stuleciu. Obce są im więc obciążenia i ograniczenia, które stały się udziałem starszych twórców, skazanych na działalność w poprzednim ustroju lub podczas transformacji. Tworząc nową „listę obecności” młodych malarek i malarzy, chcieliśmy pokazać całą różnorodność zjawisk w sztuce początku XXI wieku, dominujące kierunki i tendencje. Przy wyborze artystów do naszej kolekcji kierowaliśmy się przede wszystkim ich dorobkiem i pozycją na „scenie artystycznej”, jednak nie chcieliśmy naszego wyboru ograniczać jedynie do twórców już wysoko sklasyfikowanych, z licznymi nagrodami i wystawami. Podjęliśmy pewne ryzyko i zaprosiliśmy do współpracy także artystów mniej uhonorowanych lub dopiero debiutujących po ukończeniu uczelni artystycznych. Z naszej perspektywy ich poszukiwania są oryginalne i cenne. Obecnie największą siłą malarstwa jest jego zróżnicowanie, dlatego naszym celem było uchwycenie zarówno tej różnorodności, jak i specyfiki tego, co się aktualnie dzieje w malarstwie polskim.”

Patronat honorowy:
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Patronat medialny:
Trójmiasto.pl, Pomorskie.pl, gdansk.pl

Programy lojalnościowe:
Kultura Dostępna, Metropolitalna Karta do Kultury

Młode malarstwo polskie - zaproszenie na wystawę do Pałacu Sztuki w Opatowie.