HABITATY – fotorelacja z wystawy w Brzegu

Habitaty – Weronika Lucińska (ceramika) & Joanna Pałys (malarstwo)

„Habitat, za słownikiem języka polskiego PWN, to środowisko, w którym osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki do życia. Weronika Lucińska i Joanna Pałys w swojej twórczości koncentrują się właśnie na przedstawianiu otoczenia: Weronika świata natury, Joanna urbanistycznych krajobrazów.

Joanna Pałys uwiecznia na płótnach monumentalne bryły architektoniczne, Weronika Lucińska tworzy zamknięte w szklanych formach rzeźby ceramiczne o organicznym charakterze, sprawiające wrażenie zastygłych w ruchu roślin i bliżej nieznanych nam stworzeń. Artystki poruszają w swojej twórczości odmienne tematy, używają innych mediów do wyrażania swoich myśli. Trudno znaleźć wspólny mianownik ich twórczości, jednak gdy zestawi się te różne światy: organiczne prace Lucińskiej z betonową materią obrazów Pałys, nabierają nowego znaczenia, uzupełniają się, tworząc habitat ludzki, łączący środowisko naturalne i miejskie. W dobie zanieczyszczenia przyrody, nadmiernej eksploatacji dóbr naturalnych, można odebrać tę wystawę jako komentarz i refleksję na temat współistnienia obu światów, tak potrzebnych człowiekowi do życia.”

www.weronikalucinska.com  |  www.joannapalys.pl  |  www.bck-brzeg.pl/gsw

Kurator wystawy: Krzysztof Wałaszek ASP we Wrocławiu

Zdjęcia: Weronika Lucińska / Joanna Pałys

HabitatyHabitatyHabitatyHabitatyHabitatyHabitatyHabitatyHabitatyHabitaty