BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA

04.10.–27.10. 2017

BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA

„Projekt artystyczny, którego głównym celem jest zacieśnianie współpracy między dwoma ważnymi artystycznymi ośrodkami akademickimi. Projekt ten stanowi także platformę wymiany doświadczeń pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Bratysławie (VšVU) a Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Wiosną tego roku trzy wrocławskie galerie zaprezentowały dorobek artystów z Bratysławy.

Teraz Wrocław gości w Bratysławie. W czterech tutejszych ośrodkach wystawienniczych: Kunsthalle, Instytucie Polskim, Muzeum Miasta Bratysławy – Palffy Palace oraz Galerii Medium odbywa się obszerna prezentacja najnowszych dzieł wrocławskich twórców, przedstawicieli różnych generacji – od profesorów o ugruntowanej pozycji po młodych asystentów wkraczających dopiero w świat artystycznych konfrontacji. Ich prace powstały niedawno i w większości przypadków pokazywane są po raz pierwszy. Ten największy jak dotąd przegląd wrocławskiego środowiska artystycznego w stolicy Słowacji jest doskonałą okazją do pokazania różnorodności stylistycznej, wielowątkowości poszukiwań poszczególnych twórców i bogatego spektrum postaw wrocławskich artystów. W założeniu organizatorów te cztery wystawy mają dać reprezentatywny obraz kondycji malarstwa wywodzącego się z jednego z największych i najbardziej dynamicznych ośrodków artystycznych w Polsce. Mamy nadzieję, że przyniosą one oglądającym wiele doznań estetycznych, impulsów do refleksji, a także innych intrygujących przeżyć.”

Inicjatorami projektu są rektorzy: VšVU w Bratysławie prof. Stanislav Stankoci i ASP we Wrocławiu prof. Piotr Kielan.

Kuratorzy: Piotr Kielan, Wojciech Pukocz, Marek Jakubek, Marta Borgosz

Uczestnicy wystaw:

Karol Babicz, Karolina Balcer, Piotr Błażejewski, Marta Borgosz, Roland Grabkowski, Waldemar Graczyk, Marcelina Groń, Jarosław Grulkowski, Łukasz Huculak, Marek Jakubek, Jacek Jarczewski, Anastazja Jarodzka, Janusz Jaroszewski, Eugeniusz Józefowski, Joanna Kaucz, Piotr Kielan, Anna Kołodziejczyk, Stanisław Kortyka, Anna Kowalska-Szewczyk, Piotr C. Kowalski, Anna Maria Kramm, Waldemar Kuczma, Marek Kulig, Paweł Lewandowski-Palle, Wojciech Lupa, Michał Marek, Daria Milecka, Eugeniusz Minciel, Kasper Minciel, Łukasz Morawski, Kamil Moskowczenko, Zdzisław Nitka, Sylwia Owczarek, Joanna Pałys, Przemek Pintal, Marlena Promna, Wojciech Pukocz, Bartosz Radziszewski, Andrzej Rafałowicz, Sonia Ruciak, Patrycja Sap, Piotr Saul, Michał Sikorski, Krzysztof Skarbek, Norman Smużniak, Stanislav Stankoci, Marta Szymczakowska, Lech Twardowski, Piotr Tyszkowski, Krzysztof Wałaszek, Urszula Wilk

Projekt powstał we współpracy z INSTYTUTEM POLSKIM w Bratysławie i został objęty Honorowymi Patronatami:

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministra Edukacji, Nauki, Badań Naukowych i Sportu Republiki Słowackiej

Ambasadora RP w Republice Słowackiej

Ambasadora Republiki Słowackiej w RP

Prezydenta Wrocławia

Prezydenta Bratysławy

OTWARCIE WYSTAW: 04.10.2017, KUNSTHALLE BRATISLAVA, GODZ. 16.00

KUNSTHALLE BRATISLAVA

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY PÁLFFYHO PALÁC

GALÉRIA MÉDIUM

INSTYTUT POLSKI W BRATYSŁAWIE

04.10.–27.10. 2017

 BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA  BRATISLAVA PRO WRATISLAVIA / WRATISLAVIA PRO BRATISLAVA

 

Więcej na stronie: https://www.asp.wroc.pl/?module=News&controller=Read&action=news&id=11276